SuomiAreena: Monimuotoisuusdieettiä maatalouspolitiikkaan

Maataloudelta odotetaan perinteisen ruuantuottamisen lisäksi nyt myös paljon muuta. Hiilensidontaa, maisemanhoitoa, pölytyspalveluita, luonnon monimuotoisuuden ja maatalouden kulttuuriperinnön ylläpitämistä. Miten nämä kaikki yhteensovitetaan syvässä kannattavuuskriisissä elävän maatalousyrittäjän arkeen, jonka voimavarat kehittämiseen ovat vähissä? Monimuotoisuutta tuetaan parhaiten siten, että viljelijälle annetaan mahdollisuus valita sekä itselleen että tilalleen parhaiten sopivimmat menetelmät”. kirjoittaa MTK Hämeen toiminnanjohtaja Päivi Rönni Elonkierron blogissa.

Kuluttajien ruokavalintoja koskeva juupas-eipäs keskustelu on enimmäkseen turhauttavaa. Sama koskee ruokatuotantoa koskevaa keskustelua. Kategorinen puolesta tai vastaan -asetelma ei johda yleensä mihinkään – ja vähiten maatalouteen ja sen uudistamiseen. Siksi monimuotoisuusdieetti on loistava termi. Se
antaa tilaa valinnan vapaudelle, josta me kuitenkin kaikki yksilöinä, niin kuluttajakansalaisina kuin maatalousyrittäjinä, haluamme pitää kiinni.

Ruokajärjestelmä elää parhaillaan murroksessa, joka hakee ehkä vertaistaan EU-jäsenyyden alkutaipaleelta 1990-luvun puolivälistä. Maataloudelta odotetaan perinteisen ruuantuottamisen lisäksi nyt myös paljon muuta. Hiilensidontaa, maisemanhoitoa, pölytyspalveluita, luonnon monimuotoisuuden ja maatalouden
kulttuuriperinnön ylläpitämistä. Miten nämä kaikki yhteensovitetaan syvässä kannattavuuskriisissä elävän maatalousyrittäjän arkeen, jonka voimavarat kehittämiseen ovat vähissä? Pääasia, että saisi rahat riittämään ja yönsä nukuttua.

”One size fits not all”

Parhaat ratkaisut ovat yleensä yksilöllisiä. Monimuotoisuutta tuetaan parhaiten siten, että viljelijälle annetaan mahdollisuus valita sekä itselleen että tilalleen parhaiten sopivimmat menetelmät. Olen ollut vuosien aikana mukana useissa maatalouden ympäristötoimenpiteitä kehittävissä ohjausryhmissä, jossa viljelijöiltä tulee usein vastaan toiveita, että he olisivat valmiita erilaisiin kokeiluihin, mutta maatalouden tukijärjestelmä ei niitä salli. Olosuhteet yksittäisen maatilan tai jopa peltolohkon sisällä voivat vaihdella paljonkin.

Olen ollut vuosien aikana mukana useissa maatalouden ympäristötoimenpiteitä kehittävissä ohjausryhmissä, jossa viljelijöiltä tulee usein vastaan toiveita, että he olisivat valmiita erilaisiin kokeiluihin, mutta maatalouden tukijärjestelmä ei niitä salli. Olosuhteet yksittäisen maatilan tai jopa peltolohkon sisällä voivat vaihdella paljonkin.

Maatalous on hyvin riippuvaista yhteiskunnan sille maksamista tuista. Siksi järjestelmän vaatimuksiin on tavalla tai toisella sopeuduttava. Tukien kohdentamiseen on ensi vuonna käynnistyvällä EU:n uudella maataloustukikaudella kohdistunut jälleen kerran paljon muutospaineita. Ehkä eniten ristipainia on aiheuttanut se, pitääkö tukia ohjata enemmän ympäristöhyötyjen tuottamiseen vai ruuan tuottamiseen. Lopulta muutokset ovat todennäköisesti jäämässä odotettua pienemmiksi.

Olisiko tukien kohdentamisessa kuitenkin jatkossa erotettava toisistaan paremmin ruuantuottaminen ja ekosysteemipalvelut? Viljelijä valitsisi itse, mitä ensisijaisesti haluaa tuottaa. Samalla maatalouteen kohdistuvat ristiriitaiset odotukset yhteiskunnan taholta tasoittuisivat. Yksinkertaista olisi, jos raha ruuasta tulisi markkinoilta, vaikka tukijärjestelmä on aikoinaan rakennettukin nimenomaan kuluttajien tueksi kompensoimaan korkeita tuotantokustannuksia ja alentamaan hintoja. Toisaalta moni ympäristöhyötyjä tuottava toimenpide voi pitkällä tähtäimellä ratkaista myös tuotantoon liittyviä kustannusongelmia.

Viljelemällä monipuolisesti, ottamalla kiertoon mukaan lisää typensitoja- ja maanrakennetta parantavia kasveja, voi myös tuotannon kannattavuus parantua. Samalla syntyy niitä monimuotoisuusvaikutuksia, joita viljelemällä kaikki hyötyvät. Monimuotoisuusdieettiä tarvitaan lisää siis myös maataloustukipolitiikkaan.

Elonkierto ja yhteistyökumppanit haastavat keskustelijoita SuomiAreenassa teemalla ”Koko Suomi monimuotoisuusdieetille!” torstaina 14.7. klo 15 Porin kaupungintalon lavalla. Tule kuulolle joko paikan päälle tai streamin kautta! Lue lisää ohjelmasta ja paneelin puhujista.

Päivi Rönni, toiminnanjohtaja, agr. MMM
MTK Häme

Elonkierron blogin muut #SuomiAreena -kirjoitukset:

Sirpa Kurppa, Elonkierron Ystävät: MONIMUOTOISUUS, SIETÄMÄTÖN UHKA VAI SIETÄMÄTTÖMÄN UPEA TILAISUUS?
Petteri Lillberg, Demos Helsinki: PLANETAARINEN RUOKAVALIO JA KESKI-IÄN KRIISI
Martat ja HAMK: MONIMUOTOISTA ARKIRUOKAA PELLOLTA KAUPPAKASSIIN

Seuraa keskustelua joko paikan päällä Porissa kaupungintalon pihalla 14.7.2022 klo 15.00-15.45 tai streamin kautta MTV3-Katsomossa!

Skip to content