Opinnäytteet

Junttila, Eija (2020)

Luonnonvarakohteen konseptointi: Case Elonkierto

Elonkiertoon liittyen ja Elonkierron Ystävät ry:n toimeksiantamana on tehty opinnäytetyö Hämeen ammattikorkeakouluun. Eija Junttilan opinnäytetyö valmistui vuonna 2020.

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten yhteiskunnalliset ja globaalit tavoitteet ja trendit voidaan linkittää tutkimuksen ja yhteiskunnan rajapintaan kohteena olevassa luonnonvarakokeilu- ja esittelykohdepuistossa. Työssä käsitellään sitä, miten nämä tavoitteet ja trendit huomioiden voidaan muodostaa temaattisia polkuja yhteiskuntaan ja miten nämä polut voidaan viedä operatiivisesti käytäntöön kohteena olevassa puistossa.

Skip to content