Uusi rantapolku vie ainutlaatuiseen luontoympäristöön

Täysin uutta Elonkierrossa: perinnebiotooppeja esittelevä Elonkierron rantapolku on avattu!

Elonkierron uusi rantapolku on avattu. Polku polveilee Loimijoen rantamaisemassa hakalaitumen ja Loimijoen välissä. Polun päädyt löytyvät Elonkierron perusreitin varrelta: savusaunan nurkalta ja vuohiaitauksen päädystä. 

Polun varrella on mahdollisuus tutustua lähietäisyydeltä Elonkierron hakalaidunten ja rantalehtojen monimuotoiseen kasvillisuuteen sekä kasvillisuudella eläviin hyönteisiin. Alueelta voi bongata useita uhanalaisia luontotyyppejä, kuten kuivaa ja kosteaa niittyä, lehdesniittyä, rantaniittyä, hakamaata ja metsälaidunta.

Myös juhannuksen aikaan ja hiukan sen jälkeen kauneimmillaan oleva niittykukkalaidun näkyy polulle kaikessa loistossaan.

Toisaalta myös rantalaitumella kesätöissä olevien alkuperäisrotuisten hiehojen bongaaminen voi helpottua, sillä nuoret lehmät nautiskelevat kesästään usein metsälaidunten varjossa tai rantaniityn reunalla.

Polulla on toistaiseksi vielä muutamia ylitettäviä ja alitettavia puunrunkoja, joten kulkijoiden on syytä noudattaa normaalia varovaisuutta.

Luonnonlaitumet pysyvät kunnossa laidunnuksella

Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden muovaamia runsaslajisia elinympäristöjä. Ne tarjoavat kodin monille eri kasvilajeille sekä erilaisille perhosille ja kuoriaisille. Perinteisen laidunnuksen vähennyttyä näitä elinympäristöjä uhkaa umpeenkasvu. 1960-luvulta nykypäivään tultaessa perinnebiotoopeista on hävinnyt jo yli 90 prosenttia. 

Kuten Elonkierrossa, myös muualla Suomessa lehmät, lampaat ja hevoset sekä muut laiduntajat ylläpitävät perinnebiotooppien monimuotoisuutta ja torjuvat luontokatoa. Luonnonlaitumilla laiduntavat eläimet huolehtivat siis arvokkaista perinnebiotoopeista. Ne turvaavat monien lajien elinmahdollisuudet ja ylläpitävät tärkeitä perinnemaisemia.

Lauantaina 18.6.2022 ensi kertaa järjestettävänä teemapäivänä juhlitaan näitä uhanalaisia luonnonlaitumia ja niiden hoitajia eli laiduntavia eläimiä. Tervetuloa sen kunniaksi uudelle Elonkierron rantapolulle tutustumaan ainutlaatuisiin perinneluontotyyppeihin!

Rantapolku on toteutettu osana Helmi-elinympäristöohjelmasta rahoitettua EloHelmi-hanketta. Polkua hyödynnetään myös muuhun hankkeen toimintaan kuten pölyttäjähyönteisten kartoituksiin ja kasvillisuuden inventointiin.

Helmi-elinympäristöohjelman logo.
Skip to content