ELONKIERTO PERINNEMAISEMANA – ELOHELMI

Helmi-ohjelman tarkoituksena on Suomen luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja elinympäristöjen parantaminen. Elonkierrossa muun muassa inventoidaan kasvillisuutta ja pölyttäjähyönteisiä, suojellaan perinnebiotooppeja sekä toteutetaan rotaatiolaidunnusta ohjelmasta saadun rahoituksen turvin.

Elonkierrolle on myönnetty rahoitusta ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta. Ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.

Helmi-ohjelman vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Elonkierron puitteet antavat hankkeelle erinomaisen mahdollisuuden välittää tietoa perinnebiotooppinen merkityksestä ja niiden käytännön toteutuksesta siten, että se tavoittaa suuren yleisön.

Pölyttäjähyönteiset tarkasteluun

Saadun rahoituksen turvin Elonkierrossa inventoidaan valitun monulotteisen alueen kasvillisuus ja pölyttäjähyönteiset. Vastaavaa inventointia ei ole tähän mennessä järjestelmällisesti tehty. Tulosten perusteella suunnitellaan kasvillisuuden seuranta myös vieraslajit huomioiden. Pölyttäjien osalta arvioidaan hyönteispankkialueiden potentiaali ja suunnitellaan pölyttäjähyönteisten seuranta.

Toisena tavoitteena on koko alueen luontoa säästävien kunnostustoimien tarvekartoitus, suunnittelu ja toteutus. Elonkierron alueelta löytyy pienellä alalla monia perinnebiotooppityyppejä. Alue sisältää tulvariskialueita, eroosioherkkiä alueita sekä sulkeutumisvaiheessa olevia metsäkohteita.

Kolmanneksi Elonkierrossa suunnitellaan ja toteutetaan hankkeen puitteissa rotaatiolaidunnusta. Laidunrakenteet kunnostetaan siten, että laidunnuksessa voidaan käyttää nautoja, lampaita, poneja, hevosia ja jopa vuohia.

Peltotöitä

Aktiivista viestintää somessa ja puistossa

Erittäin tärkeä tavoite on myös teemasta viestintä. Tarkoituksena on järjestää perinnemaisemien hoidon parissa työskenteleville ja hoidosta kiinnostuneille infotilaisuudet. Lisäksi sosiaalisen median kautta viestitään perinnebiotooppien hoidosta rotaatiolaiduntamisen avulla ja biotooppien merkityksestä pölyttäjähyönteisille.

Fyysisesti puistossa tavoitteena on esitellä Elonkierron kävijöille Loimijoen ranta-alueen ekologista hallintaa, perinnemaisematoimenpiteiden käytäntöjä ja perinnemaisemien merkitystä.

Lisätietoja Helmi-ohjelmasta täältä.

Skip to content