Elosysteemi

Elosysteemi-hankkeessa Elonkierrosta avautuu olohuone paikallisille asukkaille ja kansallisille sekä kansainvälisille vierailijoille. Loimijokilaakso aukeaa muun muassa uusien matkailureittien avulla.

Elonkierron Ystäville on myönnetty tukea Elosysteemi-hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen aikana Elonkiertoa on tarkoitus kehittää maaseudun kestävyyteen tähtäävän entistä syvällisemmän toimintakulttuurin kautta. Toimintakulttuuria rakennetaan seutukunnan vahvan maaseutuelinkeinohistorian pohjalta ja viritetään siltaa tulevaisuuden haasteisiin metsän ja ruuan ympärillä.

Elonkierron saavutettavuutta parannetaan ekomatkailun välinein. Loimijokilaaksoon rakennetaan uusia vierailu- ja matkailureittejä esimerkiksi pyöräiltäväksi tai melottavaksi. Näiden avulla avataan uusi näkymä Loimijokilaakson arvokkaaseen maisema-alueeseen, siihen liittyviin kosteikkoihin sekä tärkeisiin lintualueisiin.

Hankkeen aikana Elonkiertoon kehitetään palvelumuotoiltuja aktivoivia ohjelmia välinelainausmahdollisuuksineen. Lisäksi toteutetaan näitä tukevia informaatiokokonaisuuksia, joita jaetaan sekä puiston kävijöille että Elonkiertoon virtuaalisesti tutustuville. Hankkeen aikana kehitetään puiston markkinointia kotimaassa ja pyritään löytämään väyliä myös kansainväliseen markkinointiin.

Loimijokilaakson arvokkaat maisemat ovat isossa roolissa Elosysteemi-hankkeessa.

Hankkeen toteutusaika jatkuu lokakuun loppuun 2023.

Elosysteemi-hankkeen kokonaiskustannukset ovat 68 037,33€. Tukea myönnetään 34 543,89€ (EU:n + valtion osuus). Tuki myönnetään vuoden 2022 talousarvion myöntämisvaltuuskiintiöstä momentilta 30.10.64 EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen ja valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä.

Maaseuturahasto
Leader
Lounaplussa
Skip to content