luonnonvarojen lukutaitoa elonkierrossa

Luonnonvarojen lukutaitoa Elonkierto-puistossa on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alainen ympäristökasvatushanke, jonka päätavoitteena on toiminnallisten ja kokemuksellisten teemakierrosten suunnittelu ja toteutus sekä puistoalueen kyltityksen uudistaminen Elonkierrossa.

Kasvikurkistusta Elonkierron kukkakedolla.

Luonnonvarojen lukutaito on yhä tärkeämpi taito muuttuvassa maailmassa, jossa ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen koskettaa ihmisiä kaikkialla. Jokioisilla sijaitseva Elonkierto–puisto (19 hehtaaria) tarjoaa erilaisten viljelypalstojen, kotieläinten ja monipuolisten luontokohteiden myötä kokemuspohjaisen oppimisalustan tukemaan ruoantuotannon ja luonnon prosessien ymmärtämiseen ja arvostamiseen.

Hanke vastaa ympäristökasvatuksen ja –valistuksen tarpeisiin, sillä luonnonvarakysymysten käsittelyllä on keskeinen merkitys ympäristön tilan ja kehityksen kannalta. Vastaamme hallitusohjelmassakin esille nostettuihin kysymyksiin ilmaston ja ruokajärjestelmän muutoksesta, monimuotoisuudesta, maatalouden ravinnepäästöistä ja kiertotaloudesta (ravinnevirrat), eläinten hyvinvoinnista ja ihmisten luontosuhteesta.  

Avustettavan hankkeen toteutusaika on 24.11.2021 – 31.12.2022 ja hankkeen kokonaiskustannus noin 50 00 euroa, josta ELY-keskuksen ympäristökasvatuksen tuli on 32 000 euroa.

Toiminnalliset teemakierrokset

Hankkeessa suunnittelimme ja toteutimme uudet kokemukselliset ja toiminnalliset teemakierrot liittyen kolmeen keskeiseen ympäristöteemaan: 1) biodiversiteettiin, luontokatoon ja pölyttäjiin, 2) ilmastonmuutokseen ja hiilenkiertoon sekä 3) ruoan alkuperään. Teemakierrosten pilotointi ja kehittäminen tapahtui ikätaso huomioiden koululais- ja päiväkotiryhmien, toisen asteen opiskelijoiden ja erilaisten aikuisryhmien vierailujen yhteydessä.

Luonnon monimuotoisuutta käsittelemme Elonkierron luontotyyppien, lajikirjon ja geneettisen monimuotoisuuden näkökulmasta. Elonkierrossa on kahdeksan hehtaaria metsälaitumia, hakamaita, joenvarsiniittyjä ja ketoja sisältäviä perinnebiotooppialueita, joiden hoitomenetelmien merkitystä ja vaikutusta päästään konkreettisesti havainnoimaan kierroksilla. Elonkierrossa kasvillisuudesta ja pölyttäjistä tehtyjen laji-inventaarioihin ja runsaan valokuva-aineiston pohjalta teemakierroksille on tehty toiminnallisia tehtäväpisteitä. Pölyttäjistä ja kukkasista runsaslajisella kedolla toteutimme niin kutsuttua ketokasvikurkistusta niin koululais-, päiväkoti- kuin aikuiskävijäryhmien kesken.

Päiväkotiryhmä ihmettelemässä
vuohille tyypillistä lajikäyttäytymistä kiipeilyä.
Pääviljojemme rukiin, vehnän, ohran ja kauran esittelyä,

Teemakierroksiin kuuluu myös toiminnallinen tehtäväpiste pääviljalajeistamme ruuan alkuperään liittyen. Kasvimaalla tutustuttiin muun muassa kasvatuskiertoon ja kumppanuuskasveihin.

Syksyllä eläinten lähdettyä Elonkierron laitumilta jatkoimme opastettuja teemakierroksia koululaisryhmille Elonkiertoa kiertävällä metsä- ja joenrantapolkureitistöllä. Ilmastomuutos ja hiilenkierron kysymystä työstetään kuluvan kevään aikana.

Puistoalueen infotaulut

Toinen hankkeen päätavoite oli suunnitella ja toteuttaa puistoalueen kyltit perheiden ja muiden kävijöiden omatoimista tutustumista varten. Elonkierron kyltit oli suunniteltu puiston perustamisen yhteydessä 2000-luvun alussa, ja niitä on täydennetty vuosien varrella erilaisilla teema-aiheilla. Nyt kyltitys on kuitenkin tarpeen uusia yhtenäiseen muotoon sekä päivittää sisällöt 2020-luvun osaamisen mukaisesti ja Elonkierron nykyisten painopisteiden mukaisesti.

Perustettiin kyltitystyöryhmä, jota ympäristökasvatuksen hanketyöntekijä kutsui koolle ja esitteli suunnittelemiaan uusia kylttejä kokouksessa. Kylttien pääteemoiksi valittiin maataloushistoria, typen kierto, maaperän hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmastonmuutos maataloudessa, ruokapöytä, kestävää ruoantuotantoa, perinnebiotooppi ja kestävä kehitys. Suunnitellut kyltit stailisti graafikko ja uudet kyltit pystytetään alkukesällä 2023 Elonkiertoon.

Kasvikumppanuus-lajit maissi, papu
ja kurpitsa olivat jo muinaisten intiaanien tiedossa ”kolmen sisaruksen liittona”.

Hankkeen loppuraportin täydennysmateriaali:

Skip to content