Lehdistötiedote: Elonkierrolle syntyy uusi toimintamalli

Jokioisten maaseutu- ja kotieläinpuisto Elonkierrolle rakennetaan kahden seuraavan vuoden aikana uusi toimintamalli. Puiston säilyttämiseksi perustettiin viime kesänä tukiyhdistys Elonkierron Ystävät ry. Yhdistys alkoi neuvotella uutta toimijaverkostoa ja rahoitusmallia puistolle Luonnonvarakeskuksen ilmoitettua vetäytyvänsä sen ylläpidosta. Puolen vuoden työ on tuottanut tulosta: partnerit ovat löytyneet ja EU-rahoituksen turvin Ystävät pystyy rakentamaan puistolle uuden toimintamallin ja kokeilemaan sitä käytännössä.

Puistoa tähän saakka ylläpitänyt Luonnonvarakeskus pysyy Elonkierron konsortion partnerina vuokraamalla aluetta Metsähallitukselta ainakin seuraavat kaksi vuotta. Puiston käytöstä rakennuksineen, koneineen ja maa-alueineen sovitaan Elonkierron ystävien kanssa. Lisäksi Luonnonvarakeskus sitoutuu tukemaan puiston ylläpitoa tutkimusmestarin työpanoksella, jotta puiston jatkuvuus uudella mallilla voidaan turvata.

Elonkierron Ystävät ry palkkaa koordinaattorin vastaamaan uuden toiminta- ja rahoitusmallin sekä toimijajoukon synnyttämisestä Elonkiertoon. Koordinaattori palkataan LounaPlussan myöntämän LEADER-rahoituksen turvin. LounaPlussan hallitus on puoltanut hanketta, lainvoimaisen tukipäätöksen tekee Hämeen Ely-keskus. Koordinaattorin työ jatkuu vuoden 2021 loppuun.

Jokioisten kunta on sitoutunut toimimaan hankkeen välirahoittajana. Kunnanhallitus päättää asiasta kokouksessaan maanantaina 13.1.2020. Lisäksi kunta on valmis ohjaamaan puiston ylläpitoon työvoimaa muun muassa kunnalle palkattavista kesätyöntekijöistä.

Ylläpitämisen lisäksi Elonkiertoa kehitetään erilaisten hankerahoitusten avulla. Ensimmäisen rahoituksen sai ympäristökasvatushanke, jossa Elonkierto muuttuu hetkeksi ruokajärjestelmän muutosta puivan nuorisoleirin näyttämöksi. Opetusministeriö on myöntänyt Ystävien, Turun yliopiston ja HAMKin yhteiselle hankkeelle noin 21 000 euron rahoituksen.

Kaikkia tarvitaan – talkootöitä tarjolla!

Elonkierron ylläpito tulee vaatimaan myös suuren määrän erityyppistä talkootyötä. Tulossa on puiston huoltoon, eläimiin ja ylläpitoon liittyviä tapahtumia. Elonkierron Ystävät toivottaa jäsenistönsä ja kaikki Elonkierron toiminnasta kiinnostuneet mukaan talkoisiin! Tiedotusta voi seurata yhdistyksen kotisivuilla www.elonkierto.fi sekä yhdistyksen Facebook-sivuilla.

Lisätiedot
Outi Vesakoski, Elonkierron Ystävät ry:n puheenjohtaja, puh. 040 719 7042
Ilkka P. Laurila, hallintojohtaja, Luonnonvarakeskus, puh. 0295 326 311
Jarmo Määttä, Jokioisten kunnanjohtaja, puh. 050 0591534

Skip to content