Elonkierron jatko kysyy tahtoa ja rahaa

Kolumni on julkaistu Forssan Lehdessä 12.9.2019.


Lasten maatalousnäyttely Mansikissa viitoitettiin Elonkierron tulevaisuutta (Forssan Lehti 8.9.). Sekä Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määttä että Luonnonvarakeskuksen (Luke) pääjohtaja Johanna Buchert testamenttasivat Elonkierron ylläpidon uudelle tukiyhdistykselle, Elonkierron Ystävät ry:lle. Tämä on tervetullut kutsu osallistumaan Elonkierron tulevaisuuden toimintamallin suunnitteluun. Yksin yhdistys ei kuitenkaan Elonkiertoa pelasta, sillä vapaaehtoisvoimin pyörivä yhdistys ei voi ottaa vastuulleen sen enempää keskivertomaatilaa kuin Elonkiertoakaan. Tarvitaan vahva ansaintalogiikka ja resurssipohja.

Puiston alueen omistaa Metsähallitus ja toiminnasta on tähän asti vastannut Luke. Tänä vuonna Jokioisten kunta on rahoittanut toimintaa yhden kesätyöläisen verran. Ensi vuoden toimintarahoituksesta ei ole päätöksiä.

Elonkierron Ystävät ry perustettiin kesällä 2019 toimimaan väylänä, jota myöten puiston käyttäjät ja siitä hyötyjät – kunnat, kansalaiset, tutkimuslaitokset, oppilaitokset, yrittäjät ym. – pääsevät osallistumaan puiston kehittämiseen ja ylläpitoon. Yhteisenä ymmärryksenä on, että toiminta ei voi olla vain kuluja, vaan sen pitää tuottaa lisäarvoa omistajille ja rahoittajille.

Yhdistys auttaa hankkimaan rahoitusta puistolle ja sen toiminnalle. Hankkeiden avulla on mahdollista moninkertaistaa alueen rahoittajien omarahoitus. Esimerkiksi Jokioisten kunnan mahdollisesti budjetoima 20 000 euroa voidaan käyttää omarahoituksena hankkeessa, jonka kokonaisbudjetti on 80 000 euroa, eli 60 000 euroa saataisiin ulkopuolisista lähteistä. Ilman kuntien, Luken, Metsähallituksen ja alueen yrittäjien osallistumista tällaisia hankkeita ei kuitenkaan voida tehdä, sillä yhdistyksellä ei ole tarjota omarahoituksena kuin talkootunnit.

Merkittävä tekijä Elonkierron jatkuvuudessa on katkeamaton kulttuurinen muisti sen ylläpidosta. Luken työntekijät ovat suunnitelleet alueen kevät-, kesä- ja syystyöt ja toteuttaneet ne kymmeniä vuosia. Lopputuloksena on se puisto, jonka näemme. Ilman tätä viljelyn ja eläinten hoidon perusosaamista ei ole Mansikkiakaan. On vain hoitamatta jääneitä peltoja.

Yhdistyksen toive Lukelle on, että tulevat muutamat kriittiset vuodet puiston ylläpitoa voivat jatkaa nykyiset osaavat työntekijät. Muilta toimijoilta toivomme ylimenorahoituksen varaamista ensi vuosien budjetteihin. Tuleville vuosikymmenille pyrimme neuvottelemaan perusrahoituksen kunnilta, tutkimuslaitoksilta, ministeriöiltä, yrityksiltä, säätiöiltä, maakuntahallitukselta, matkailun edistäjiltä jne. Elonkierron kehittämissuunnitelman aika on siis juuri nyt.

Tuo osaamisesi mukaan! Elonkierto tarvitsee maatalous-, toimisto- ja tutkimustyötä osaavia jäseniä yrittäjistä ja matkailun edistäjistä puhumattakaan. Antamalla aikaasi nyt varmistat, että Elonkierto voi tarjota elämyksiä myös jatkossa.

Outi Vesakoski
Elonkierron Ystävät ry:n pj

Skip to content