FoodBizz – nuorten tulevaisuusruokatyöpaja

FoodBizz-hankkeen tehtävä on osallistaa nuoria kokonaiskestävyyttä tavoittelevan nuoria kokonaiskestävyyttä tavoittelevan ruokajärjestelmän kehittämiseen. Hanke opettaa heille ruokajärjestelmämuutokseen osallistumiseen tarvittavia taitoja: ekosysteemitajua, luonnonvarojen lukutaitoa ja muutosten älykästä tulkintaa.

Hanke toteutetaan Forssan seutukunnalla kahtena Hackathon-prosessina. Ensimmäisessä Hackathonissa kuusi Forssan Lyseon lukiolaistiimiä tuottivat esityksen siitä, millaista ratkaisua he tarjoavat ruokajärjestelmän kehittämiseen. Aiheina olivat mm. hävikki- ja lähiruoan käytön lisääminen. Jatkoon pääsi kolme esitystä. Forssan ammatti-instituutin opiskelijat suunnittelevat niiden tuotteistamista Hackathonin toisessa vaiheessa, ja lopussa esitykset kilpailevat keskenään.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on luoda pilotti, joka voidaan tulevina vuosina toistaa, ja josta voidaan kehittää Elonkierron ystävät ry:n, Jokioisten kunnan, Luken, HAMKin ja Turun Yliopiston yhteistoiminnalla uusi konsepti nuorten osallistamisesta biotalouden kysymysten ratkaisuun. Tarkoituksena on saada käyttöön innovaatioita ja madaltaa kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen kynnystä yhteiskunnan, erityisesti nuorten, ja biotalouden toimijoiden välillä.

Hankkeen toteuttamisajankohta on 1.10.2020 – 31.5.2021.

Somekampanja

FoodBizz-hankkeeseen kuuluu somekampanja, joka toteutetaan aikavälillä 14.3.2021 — 30.4.2021.

Somekanavina toimii Facebook, Instagram ja LinkedIn. Kanavissa viestitään ruokatalouteen ja kestävään ruokatalouteen liittyvistä aiheista, kuten ruokahävikistä ja lähiruoasta, sekä hankkeen toisen vaiheen Hackathon-tapahtumasta, johon Forssan ammatti-intituutin opiskelijat osallistuvat.

Viestintämateriaali on koottu laajasta aineistosta, jota on ollut koostamassa mm. Luonnonvarakeskus ja Turun yliopisto.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Skip to content