Djuren i Elonkierto

Tuppen med sin hönsflock tar emot gästerna vid parkens port. Nötboskap, hästar, får och getter går på bete i Elonkierto. Största delen av djuren i Elonkierto är lantraser. Djuren anländer till parken i månadsskiftet maj-juni och stannar till mitten av september.

LANTRASHÖNSEN

Färgen på fjäderdräkten hos lantrashönan varierar från svart till spräcklig och gräddvit. Lantrashönsen är livskraftiga, långlivade och tåliga mot kyla. Tack vare skyddsprogrammet har antalet lantrashöns stigit till cirka femtusen. Lantrashönan riskerar inte längre att försvinna, men en del av populationerna är fortfarande antingen utrotningshotade eller kritiskt utrotningshotade. Hönsen i Elonkierto hör till savitaipalepopulationen.

NÖTKREATUREN

I mjölkproduktionen använde man tidigare huvudsakligen lantraser. Under de senaste årtiondena har de riskerat att försvinna helt. Till finsk boskap hör tre olika raser, väst-, ost- och nordfinska rasen.

OSTFINSK BOSKAP

Ostfinsk boskap kallas på finska även Kyyttö. Det finns cirka 1600 renrasiga kor kvar av denna ras
och beståndet ökar bra. Ostfinsk boskap är den äldsta rasen lantraskor. Kons sidor är rödbruna och under magen är den vit.

VÄSTFINSK BOSKAP

Västfinsk boskap är enhetligt rödbrun och störst bland lantras kreaturen. Västfinsk boskap är en av världens mest högmjölkande lantraskreatur. Det finns cirka 1500 individer och beståndet minskar oroväckande. Lantrasboskapen är vanligtvis hornlös.

FINSKT KALLBLOD

Den finska kallblodshästen utgör en tredjedel, cirka 20 000, av totala antalet hästar i Finland. Varmblodshästar används huvudsakligen som rid- och travhästar, men finska kallblodshästen lämpar sig även som arbetshäst.

GETTER

Getterna i Elonkierto är finska lantrasgetter av vilka det finns uppskattningsvis 4500 i vårt land. Färgen hos getterna varierar från helvit till gråbrokig och även bruna och svarta individer förekommer. Getterna kan ha horn eller vara hornlösa. Den främsta produkten är mjölk. Getterna kan producera från en och en halv upp till sex liter mjölk per dag.

FÅR

I Finland finns cirka 155 000 får. Tackan föder ett till tre lamm på våren i mars-april. Fåren producerar ull, päls och kött. Får kan också användas för landskapsvård. I Finland äter man i medeltal 700 g fårkött per person och år, jämförelsevis äter man ca 36 kilogram svinkött per år.

Skip to content