Unika Elonkierto

Elonkierto demonstrationspark för lantbruks- och naturresursforskning är gratis och öppen för alla. Parken avspeglar livsmedelsproduktionens historia med nutiden. Denna unika inlärnings- och rekreationshelhet finns i Jockis kommun i Egentliga Tavastland. Årligen har parken ca 30 000 besökare.

Elonkierto, som omfattar cirka 19 hektar, grundades år 1998 och upprätthölls fram till år 2019 huvudsakligen med medel från Naturresursinstitutet (Luke). Från början av år 2020 ansvarar Elonkierron Ystävät ry för parken. Nu stöds verksamheten, förutom av Jockis kommun och Naturresursinstitutet, av ca 20 företag och närmare tjugo lokala och riksomfattande föreningar eller andra organisationer – och det finns rum för ännu flera samarbetspartner. Medel för utveckling av verksamheten har även erhållits ur Landsbygdsfondens Leader-grupp LounaPlussa.

VETENSKAPSSTIGEN

Vandra på vetenskapsstigen och bekanta dig med hållbar livsmedelsproduktion och förhållandet mellan människornas, djurens och omgivningens välfärd. Du kan vandra längs 1-2 kilometer långa rutter, där du sommartid ser husdjur av finländskt ursprung samt odlingsväxter, som anpassat sig till våra nordliga odlingsförhållanden. Även örter och ängsblommor frodas i Elonkierto.

Service

I Elonkierto Magasinet hittar du informationscentret och Magasinkafeterian, där det serveras kaffe, läskedrycker, glass och bakverk. Kafeterians öppethållningstider och tilläggsinformation hittar du här. I magasinet kan barnen också hoppa i halm.

Invid vetenskapsstigen finns också rastplatser där du kan äta din matsäck, ett lusthus samt grillplats och vindskydd. I inhägnaden för getter finns det vintertid en pop-up hundpark.

Toaletterna finns nära huvudparkeringsplatsen (Ojaistentie 44) och bakom Magasinet (Ojaistentie 80).

EVENEMANG

I Elonkierto ordnas det evenemang året om. Sommarens temarundor, vinterns julstig och vårens påskstig har redan blivit traditioner. Elonkierto deltar aktivt också i främjandet av den inhemska livsmedelsproduktionen bland annat i samband med Närmatsdagen och Öppna lantgårdar-temadagen.

Under årens lopp har det även ordnats naturklubbar, torghändelser, pjäser, utställningar, vattenskyddsprojekt, temakvällar och mycket annat.

TEMAN OCH INSTRUKTIONER

Tanken bakom Elonkierto är att främja samarbetet, som bygger på principen om naturresursernas hållbara användning och den cirkulära ekonomin. I parkens permanenta utställning belyser man landsbygdsmiljöns mångfald, berättar om klimatförändringen och jordmånens välbefinnande samt framhäver förhållandet mellan livsmedelsproduktionens, människornas och djurens välbefinnande.

Elonkierto hälsar grupper i alla åldrar välkomna att bekanta sig med matens ursprung, påverkan av klimatförändringen samt förhållandet mellan människor och djur! Du kan i förväg boka en guidad tur, föreläsning eller workshop kring årstid eller tema. Tag kontakt och fråga mer!

ÖVRIGT ATT SE NÄRA ELONKIERTO

I närheten finns trädgårdar och parker som alltjämt upprätthålls av Naturresursinstitutet och som ypperligt länkas till Elonkierto. Dessa är Wendla trädgårdFerrarianrinne-parkenherrgårdsparken och samt äppelträdgården för det nationella programmet för genetiska resurser. I Elonkierto finns också observatoriet för Sydvästra Tavastlands astronomiska förening, Uranus.

Jockis Museijärnvägs museitåg trafikerar under sommarhelgerna och vintertid vid speciella evenemang. Järnvägens ändhållplats i Jockis ligger en knapp kilometer från Elonkierto.

I grannkommunen Tammela finns två nationalparker. Från Elonkierto är det 15 km till Torronsuo och 34 km till Liesjärvi.

Skip to content