Vetenskap

Elonkierto fungerar utmärkt som outreach-grund för forskning kring livsmedel, naturresurser, människornas och djurens välbefinnande samt naturmiljöer. Evenemang, som grundar sig på forskningsdata ordnas året om.

Barnens vetenskapsvecka, som äger rum i Elonkierto på hösten, är ett konkret exempel på hur naturresursforskningen kan upplevas på nära håll. Programmet under vetenskapsveckan består av både vägledd verksamhet och kontroller med uppgifter som du gör på egenhand i Elonkierto parken. Vetenskapsevenemanget är riktat till eleverna i lågstadiet och förskolan.

Första gången ordnades Barnens vetenskapsvecka som ett tre dagars evenemang i september 2021. Drygt tio forskare deltog från olika forsningsorganisationer, samt företag med forsknings- och utvecklingsverksamhet. Dessutom presenterades forskningsdata från tillämpande allmännyttiga samfund. Under tre dagar besöktes parken av totalt cirka 900 skolelever! På grund av den goda responsen ordnar vi evenemanget även år 2022. Tilläggsinformation kommer under våren 2022.

Skip to content