Kontaktinformation

Läge

Parkens besöksadress
Elonkierto
Ojaistentie 44
31600 Jokioinen

Föreningens postadress
Elonkierron Ystävät ry
Humppilantie 9 A
31600 Jokioinen

elonkierronystavat@elonkierto.fi

Besökstid

Elonkierto är öppen dagligen kl 6-23 året om. Djuren finns i parken och kafeterian är öppen från början av juni till september. Fritt inträde till parken.

verksamhetsledare

Förfrågningar gällande Elonkierto eller djuren:
Miia Kuhanen / tel. 050 547 4729 / miia.kuhanen@elonkierto.fi

Skip to content