Elonkierrosta olohuone

”Elonkierrosta olohuone”-hankkeessa uudistettiin Elonkierron maatalouden esittelypuiston fyysisiä rakenteita. Tarkoituksena oli parantaa puiston käyttömahdollisuuksia ja seutukunnan asukkaiden viihtyvyyttä koronapandemian tuomien rajoitusten alla. Lisäksi tavoitteena oli kehittää puiston viestintää.

Elonkierron kävijämäärä kehittyi vuonna 2020 myönteiseen suuntaan. Kasvavaa kävijäjoukkoa haluttiin palvella entistä paremmin, ja hankkeen tarkoituksena olikin parantaa kävijöiden viihtyisyyttä ja laajentaa puiston käyttömahdollisuuksia muun muassa eri harrastajaryhmille.

Suunnitellut uudistukset hyödyttävät kaikkia ikäluokkia. Suurin hyöty tulee seutukunnan asukkaille, mutta odotettavissa on seutukunnan ulkopuolelta tulevien kesämatkailijoiden lisääntyminen, kun uudistuksista viestitään.

Hankkeen aikana Elonkiertoon hankittiin 5 uutta kasvulaatikkoa, 6 kiinteästi katettua pöytäpenkkikatosta, teltta ja rakennettiin kovasti kaivattu possuaitaus.

Korona-pandemian jatkuminen sekä possujen valtaisa suosio ja tiedon laaja leviäminen niiden tulosta pitivät edelleen kävijämäärät koholla. Katetut pöytäpenkkikatokset toimivat myös toivotulla tavalla levähdys- ja evästelypaikkoina sekä saivat kiitosta kävijöiltä. Hankkeella rakennettuja katettuja pöytäpenkkikatoksia sekä sika-aitausta hyödynnettiin myös joulupolkutapahtumassa.

Telttakatos osoittautui erittäin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi syksyn tapahtumissa. Investoinneista hyödyttiin myös huomattavasti syyskuun ensimmäisen viikonlopun Lasten tiedeviikko -tapahtumassa, jolloin puistossa vieraili kolmen päivän aikana koululuokkia kahdeksasta eri kunnasta, yhteensä noin 1000 lasta tapahtuman aikana. Tapahtuman päätteeksi lauantaina järjestettiin toista kertaa Elonkierron Elonkorjuutori, joka keräsi sekin taas paikalla n. 2000 kävijää yhden päivän aikana.

Pöytäpenkkikatokset palvelivat puiston kävijöitä muun muassa eväiden syömisessä ja levähtämisessä.
Possut tekivät kesällä 2021 odotetun paluun Elonkiertoon.

Elonkierrosta olohuone -Leader-investointihankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 8050,75€ ja tästä EU:n julkisen rahoituksen osuus 4830,45€.

Suomi saa Euroopan Unionin maatalouden kehittämisen maaseuturahastosta (maaseuturahasto) tukea omien maaseutualueidensa kehittämiseen. Leader-rahoitus tulee EU:n maaseuturahaston lisäksi valtiolta ja omalta kunnalta. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–100% kuluista. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka tekevät suunnitelman oman alueen kehittämiseksi ja valitsevat rahoitettavat hankkeet. Elonkierron alueella toimii Leader-ryhmä LounaPlussa.

Maaseuturahasto
Leader
Lounaplussa
Skip to content