Töitä tarjolla tiedeviestijälle ja puistomestarille

Elonkierron Ystävät ry rekrytoi tulevalle kesäkaudelle tiedeviestijän ja puistomestarin. Työsuhteet ovat kokopäiväisiä ajalle touko-syyskuu 2021 tai sopimuksen mukaan. Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan sähköpostilla Elonkierron Ystävät ry:n puheenjohtajalle Outi Vesakoskelle (outi.vesakoski@elonkierto.fi) viimeistään 1.4.2021.

Lisätietoja antavat Outi Vesakoski 040 7197042, Marketta Rinne, marketta.rinne@luke.fi / 050 5700811 ja Miia Kuhanen, miia.kuhanen@elonkierto.fi / 050 5474729.

Tiedeviestijä

Tiedeviestijän tehtäviin kuuluu Elonkierron tiedeviestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen ja Elonkierron makasiiniin sijoittuvan opastuskeskuksen toiminnan käynnistäminen kahvilatoimintoineen. Odotamme henkilöltä vähintään AMK-tasoista soveltuvaa tutkintoa, näkemystä luonnonvarojen lukutaidon kehittämisestä ja itseohjautuvuutta.

Tiedeviestijän toimenkuvaan kuuluu Elonkierron sisällöllisen viestin kirkastaminen yhdessä Yhdistyksen taustavoimien kanssa ja monipuolisen asiakaskunnan tavoittaminen eri kanavia käyttäen. Konkreettisia työtehtäviä ovat mm.

  • Makasiinikahvilan toiminnan kehittäminen niin että se osaltaan tukee Elonkieron kokonaiskonseptia
  • Tapahtumien järjestäminen
  • Opastusmateriaalien tuottaminen eri kohderyhmille ja opastuskierrosten vetäminen
  • Somesisältöjen kehittäminen, mm. videoiden tuottaminen
  • Eri tahojen tavoittaminen ja yhteistyökuvioiden luominen / lujittaminen

Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Elonkierron koordinaattorin ja Elonkierron Ystävät ry:n hallituksen ja muiden vapaaehtoisten kanssa. Työlle on luotu vankka pohja puiston yli 20-vuotisen historian aikaan, joten käytettävissä on runsaasti pohjamateriaaleja.

Työaika on pääsääntöisesti arkisin, mutta työ saattaa sisältää myös viikonloppu- ja iltatöitä esimerkiksi tapahtumien yhteydessä. Osa työajasta on mahdollista tehdä etänä.

Puistomestari

Puistomestari vastaa puiston viljely-, puutarha-, eläintenhoito- ja ylläpitotöiden työnjohdosta niihin itse osallistuen. Edellytämme maatalous- tai puutarha-alan koulutusta ja kokemusta, vastuullista asennetta ja hyvää organisointikykyä.

Työ sisältää henkilöstön ohjaus-, neuvonta- ja valvontatehtäviä, intensiivistä osallistumista puiston viljelypalstojen, istutusten, erilaisten esittelyruutujen ja -kohteiden hoitotöihin sekä eläinten valvontatöihin. Osaat ottaa kokonaisvastuuta yleisesti puistosta ja olet tarkkaavainen, huomaat mahdolliset epäkohdat ja sinulta löytyy kokemusta niiden hoitamiseen. Huolehdit, että eri kohteet ovat esittelykelpoisia ja koko puiston yleisilme pysyy siistinä. Erilaisten koneiden käyttökokemus katsotaan eduksi.

Olet sosiaalinen ja ulospäinsuuntautunut, maltat ohjata muuta henkilöstöä töihin sekä hektisestä työnkuvasta huolimatta jaksat kohteliaasti vaihtaa aina muutaman sanan puistossa kävijöiden kanssa. Työ edellyttää kykyä hoitaa useampaa asiaa kerrallaan.

Toimimme vasta toista kautta puiston ylläpitotehtävissä, joten voit rohkeasti tuoda esille myös erilaisia kehitysideoita, jotka näkisit toimivaksi puiston töissä. Luovuus ei myöskään ole pahasta ja näppärät ideat puiston eri kohteiden parantamiseksi tai mahdolliset uudet ajatukset toimintaamme ovat tervetulleita. Työ voi osittain sisältää myös erilaisia neuvonta-, opastus- ja kahvion ylläpitoon liittyviä töitä.

Työaika on pääsääntöisesti arkisin, mutta työ saattaa sisältää myös viikonloppu- ja iltatöitä.

Skip to content